Giải pháp Quản lý Công văn - Giao việc

Công tác văn thư lưu trữ và phân công theo dõi công việc có vai trò rất quan trọng đối với hoạt động của bất cứ tổ chức nào, vì nó đảm bảo thông tin dưới dạng văn bản được cập nhật, lưu trữ và chuyển tới người xử lý một cách kịp thời và chính xác.

Trên quan điểm thiết kế hệ thống quản lý công văn - giao việc tập trung vào luồng công văn, giải pháp DocFlows của chúng tôi đã được triển khai thành công tại nhiều cơ quan ban ngành khác nhau như Tổng công ty Hàng Không Việt Nam - Vietnam Airlines, Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh Mitraco, Cục tài chính Bộ Quốc Phòng. Việc áp dụng hệ thống quản lý công văn - giao việc này giúp các doanh nghiệp, tổ chức trên đạt hiệu quả cao nhờ tiết kiệm thời gian, chi phí xử lý và photo, in ấn công văn; đồng thời đảm bảo được tính an toàn, bảo mật và dễ tra cứu của tài liệu.

Một số tính năng của chương trình:

  1. Thống nhất và tin học hóa các quy trình hoạt động tác nghiệp, các hình thức tiếp nhận, lưu trữ, phổ cập, trao đổi, tìm kiếm, xử lý thông tin, giải quyết công việc trong các CQNN để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác điều hành của lãnh đạo, các hoạt động tác nghiệp của cán bộ, công chức.
  2. Xây dựng hệ thống các kho VB điện tử, khắc phục một cách cơ bản tình trạng cát cứ thông tin, cung cấp thông tin về VB phục vụ yêu cầu của lãnh đạo, cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn một cách thuận tiện, chính xác, đầy đủ và kịp thời.
  3. Nâng cao trình độ ứng dụng và sử dụng các công cụ CNTT, từng bước tạo ra thói quen làm việc trong môi trường mạng và sử dụng thông tin điện tử, bên cạnh đó nâng cao trình độ quản lý, góp phần tạo thay đổi đột phá trong các quy trình xử lý thông tin, giải quyết công việc của cán bộ, công chức với sự hỗ trợ hiệu quả của các phần mềm hoạt động trên mạng, từng bước góp phần thực  hiện cải cách hành chính.
  4. Quản lý toàn bộ các văn bản của cơ quan bao gồm các văn bản đến, văn bản đi, văn bản nội bộ, văn bản dự thảo,… thực hiện gửi và nhận VB với các cơ quan, tổ chức, cá nhân bên trong và bên ngoài thông qua môi trường mạng.
  5. Quản lý toàn bộ các dự liệu phát sinh trong quá trình luân chuyển và xử lý văn bản bao gồm các phiếu giao việc, phiếu trình, phiếu xử lý, các ý kiến trao đổi góp ý trong quá trình xử lý văn bản trên hệ thống mạng.
  6. Tạo lập và quản lý các hồ sơ xử lý văn bản, thiết lập luồng xử lý để có thể theo dõi vết xử lý văn bản, lưu lại toàn bộ quá trình xử lý cũng như hồi báo của văn bản trên hệ thống mạng.
  7. Tạo lập và quản lý các loại báo cáo về các tình hình luân chuyển, quản lý và xử lý, theo dõi xử lý văn bản, kết xuất các thông tin tổng hợp nhằm phục vụ kịp thời công tác điều hành, tác nghiệp của lãnh đạo cũng như của các cán bộ trong cơ quan.
  8. Chuẩn hóa, tạo lập và lưu trữ các thông tin danh mục nhằm quản lý các đối tượng tham gia và hệ thống, trợ giúp việc nhập văn bản và hỗ trợ việc phân xử lý các loại văn bản theo thẩm quyền giải quyết.
Bạn biết đến Công ty cổ phần Phần mềm và Đầu tư công nghệ LIVA qua nguồn thông tin nào?
Xin hãy điền đầy đủ và chi tiết những mục được đánh dấu màu xanh:
Cục Tài Chính - Bộ Quốc Phòng là cơ quan trực thuộc BQP thực hiện chức năng quản lý BQP về tài chính, ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước.

Hỗ Trợ Trực Tuyến

04 6269 1550

Liên hệ

Số 14/26 - Đông Tác - Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội
(04) 6269 1550
(04) 6269 1560